ناژین

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 60*30