سان

نوع : کف بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد : فضاي خارجي

سایزهای موجود : 33x33