لورانس

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد : فضاي داخلي - حمام و سرويس - آشپزخانه

سایزهای موجود : 60*30