آندیا

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد : آشپزخانه

سایزهای موجود : 60*30