آتنا

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد : فضاي داخلي - حياط

سایزهای موجود : 50*25