آرتام

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : ساده

کاربرد : فضاي داخلي - آشپزخانه

سایزهای موجود : 50*25