مینار

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب :

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 60*30