شاینا

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : ساده

کاربرد : فضاي داخلي - فضاي خارجي - فضاي عمومي - حياط

سایزهای موجود : 60*30