دوریتا

نوع :

قالب : ساده

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 60x60