راسپینا

نوع : کف پرسلان

قالب : ساده

کاربرد : فضاي خارجي

سایزهای موجود : 60x60