ونیز

نوع : کف پرسلان

قالب : ساده

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 60x60