پارسیا

نوع : کف پرسلان

قالب :

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 60x60