کریستال

نوع : کف بدنه قرمز

قالب : ساده

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 50x50