نماینده عزیز شما می توانید از یکی از دو روش زیر سفارش خود را ارسال کنید.

روش اول:
1-دانلود فرم زیر.
فرم درخواست محصول
2-پر کردن فرم.
3- آپلود و فرستادن فرم از طریق تیکت داخل پنل خود.
روش دوم:
پر کردن فرم انلاین زیر و ارسال.

سفارش محصول

تذکر:
1-درصورت تاییدنشدن حواله .درخواست مورد نظر فاقد اعتبار می باشد. 
2- پس ازتاییدشدن درخواست و صدور حواله حداکثر 22 ساعت رزرو می باشد. 
3-تایک ماه از زمان بارگیری شکایات مورد بررسی قرار می گیرد درغیر این صورت این مجموعه پاسخگوی شکایات نخواهد بود.
4- ماشین توسط خود کارخانه اخذ می گردد. 
 شماره فاکس و تلفن  03532372201  داخلی  164

www.emgiran.com

کانال تلگرام : ehsan _arya _meybod