پرلینو

نوع : کف بدنه قرمز

قالب :

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 60x60