کاستالینو

نوع : کف پرسلان - کف بدنه قرمز

قالب :

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 50x50 - 60x60