لوتوس

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد :

سایزهای موجود : 50*25