لاریکس

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب :

کاربرد : فضاي داخلي - حياط - آشپزخانه

سایزهای موجود : 20X60