نارامیس

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد : فضاي داخلي - حياط - آشپزخانه

سایزهای موجود : 20X60