دارینا

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : ساده

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 20X60