ملورین

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب : رستيك

کاربرد : حمام و سرويس - استخر

سایزهای موجود : 60*30