وارمنت

نوع : کف پرسلان

قالب : رستيك

کاربرد : فضاي خارجي - حياط - آشپزخانه

سایزهای موجود : 60x60