ستیلا

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب :

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 50*25