شیما

نوع : دیوار بدنه سفید

قالب :

کاربرد :

سایزهای موجود : 60*30