آسمین

نوع : دیوار بدنه قرمز

قالب :

کاربرد : فضاي داخلي

سایزهای موجود : 45*30